exhibitor logo
AgrowLab

Products

exhibitor product

บริการรับปลูกกัญชงด้วยนวัตกรรมการปลูก

สามารถผลิตกัญชงและกัญชาได้ตามความต้องการของลูกค้า สามารถระบุสายพันธุ์และรูปแบบการปลูกที่ต้องการ ทั้งโรงเรือนและระบบปิด เพื่อให้ได้ผลผลิตตามสเปคของตลาดปลายทาง

Contact Us
For space booking and general information please contact:
For media relations please contact:
Mr. Chanon P. (Benz)
+66 (0) 2 229 3540
chanon.pim@nccexhibition.com
divider
Back to the Top